Italvideo Split

Zaštita osobnih podataka


Zaštita osobnih podataka

• Za pregledavanje naših Internet stranica nije potrebno otkrivanje nikakvih osobnih podataka.

• Svi podaci koje unesete na našim stranicama koristiti će se samo u svrhu koja je prethodno navedena.

• Uneseni podaci neće biti prosljeđeni drugoj stranci.

Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

  

1. Uvodne odredbe

Pristupanjem i/ili uporabom Internetskih stranica Italvideo-Split-a, Korisnik potvrđuje te da je pročitao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe Italvideo-Split Internetskih stranica. Ukoliko Korisnik s istim nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti Internetske stranice Italvideo-Split-a.

Electro Store d.o.o.   obvezuje  se  na  zaštitu  Vaših  osobnih  podataka  temeljem EU Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Electro Store d.o.o.  prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za korisnike naših usluga i svih osoba koje s nama dođu u kontakt, stoga je naš cilj ponuditi  zaštitu za sve naše operacije te implementirati dosljedne pravilnike i procedure.
Ova  izjava  o  zaštiti  privatnosti  informira  vas  o  našim  praksama  zaštite  i  mogućnostima  odabira  načina  prikupljanja i korištenja podataka o vama, uključujući i podatke prikupljene iz vaših internetskih aktivnosti.
Ova se izjava o zaštiti privatnosti odnosi na sve web stranice Electro Store d.o.o. , domene, usluge,  aplikacije i proizvode te na sve naše zaposlene.
Molimo Vas da Politiku privatnosti ‐ Politiku zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu Politika privatnosti) povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

Svrha prikupljanja osobnih podataka
Osobne  podatke  prikupljamo  prije  svega  radi  osiguravanja  pružanja  tražene  usluge  i  što  učinkovitijeg  odgovora na Vaš upit.
Podaci pokriveni sustavom Politike privatnosti: Ime i Prezime, Adresa sjedišta, E‐mail, Broj telefona i/ili faksa, Osobni identifikacijski broj (OIB) Ostali podaci koje razmijenite s nama, a želite da ostanu tajni.

Vrijeme trajanja Politike privatnosti
U  trenutku  dostavljanja  Vaših  podataka,  Vi  pristajete  na  kontakt  s  nama  te  nam  time  dajete za  pravo  obrađivati Vaše osobne podatke sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna.

Sadržaj Politike privatnosti
Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, EC  2019/679.
Prikupljene podatke ćemo čuvati na primjeren način i osigurati njihovu povjerljivost.
Prikupljene  podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama bez vašeg izričitog dopuštenja. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Electro Store d.o.o.  vam neće slati neželjenu poštu.
Electro Store d.o.o.  ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili  drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči  da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.
Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo osobne podatke koje prikupimo nikome izvan Electro Store d.o.o.  bez Vaše  dozvole.

Trajnost podataka
Prilikom posjeta ovim stranicama Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite  dobrovoljno otkriti drugim stranama.

Kontrola
Osoba ima pravo uvida u zbirku osobnih podataka, zahtijevati pristup svojim osobnim podacima i mijenjati  ih, pravo na popravak, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prijenos podataka te u svakom trenutku smije  otkazati odobrenje za uporabu osobnih podataka, zahtijevati promjenu podataka ili brisanje iz baze podataka.
To možete učiniti tako da pošaljete zahtjev našem službeniku za zaštitu podataka, pisanim putem ili osobno,  dolaskom na našu adresu.

Sigurnost podataka
Radi sigurnosti podataka na našim poslužiteljima globalne mreže te kako bismo osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Klauzula o korištenju osobnih podataka
Prikupljeni osobni podaci se koriste isključivo uz privolu ispitanika, a u  svrhu rješavanja upita u asortiman Electro Store d.o.o.  te se ne prikupljaju u većem opsegu nego što je potrebno.
Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ostvarila svrha za koju su prikupljeni odnosno sukladno zakonskim obvezama društva Electro Store d.o.o.
Prikupljeni podaci se pohranjuju i obrađuju na području Europske unije gdje je uređena i zajamčena zaštita osobnih podataka i osigurana adekvatna razina zaštite.
Prikupljeni podaci se prilikom obrade mogu podijeliti s povezanim i poslovno povezanim osobama Electro Store d.o.o.  pri čemu se vodi računa da povezane i poslovno povezane osobe također osiguravaju adekvatnu zaštitu osobnih podataka.
Prilikom obrade podataka, Electro Store d.o.o.  poštuje sve relevantne propise u odnosu na zaštitu osobnih podataka.
Obveza čuvanja podataka prestaje ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te ako su ti podaci potrebni poreznom ili drugom nadzornom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti.

Statistika poslužitelja
Naši  poslužitelji  globalne  mreže  koriste  statistički  softver. Ti  su  programi  standardno  obilježje  svih  internetskih  poslužitelja i  nisu karakteristični  samo  za naše  stranice. Takvi  statistički  programi omogućuju  nam  svoje  stranice  prilagoditi  kako  bi  bile  što  efikasnije  i  jednostavnije  za  naše posjetitelje (utvrđivanje  podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske  preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica).

Upotreba kolačića (Cookies)
Kako bismo olakšali pregledavanje naših internetskih stranica, naši poslužitelji globalne mreže mogu koristiti  kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu  praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti  naših  stranica, kao i  prilikom ulaska na dijelove  stranica koje  zahtijevaju  unos  korisničkog  imena  i  lozinke. Kolačići  se  ne  mogu  koristiti  za  pokretanje  programa  ili  postavljanje virusa na Vaše računalo.
Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s  Vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice.
Pregled naših stranica  moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako postavljen.

Poruka elektroničkom poštom
Kada nam šaljete elektroničku poštu (e‐poštu) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati,  bilo putem e‐pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi  te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Poveznice
Činimo  sve  što je  u  našoj moći kako  bismo  osigurali  da  sva  preusmjeravanja  s  naših internetskih  stranica  upućuju na internetske  stranice koje ne  sadrže ilegalan i/ili  štetan  sadržaj. Međutim,  stranice i adrese na  mreži brzo se mijenjaju i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo.  Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom privatnosti, ili u vezi sa svojim iskustvima s  ovom internetskom adresom, molimo vas da nam se javite.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja
Electro Store d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije  te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada  su korisnici o njima obaviješteni.